Materialistyczne pojmowanie dziejów cz. 1

W życiu umysłowym doby dzisiejszej spór między szkołą marksowską a jej przeciwnikami odgrywa wciąż rolę bardzo dużą. Niestety, spotykany najczęściej sposób krytyki i obrony marksizmu nie przyczynia się wcale do naukowego wyjaśnienia samej sprawy. Wielu publicystom wystarcza, gdy wskażą na poszczególne przewidywania i poglądy Karola Marksa albo Fryderyka Engelsa, które w późniejszym biegu wypadków nie zostały potwierdzone, i stąd pochopnie wyciągną wniosek, że wszystkie w ogóle teorie twórców socjalizmu nowoczesnego oraz ich uczniów, następców i zwolenników należy uważać za błędne. Z drugiej strony liczni pisarze, przyznający się do marksowskiej metody myślenia, poświęcili swe zdolności i siły pracy odwrotnej; próbowano nieraz udowodnić za pomocą niesłychanie subtelnych komentarzy, zestawień tekstów, sylogizmów misternych, że akurat każda uwaga Marksa, każdy rzut oka w przyszłość, były całkowicie zgodne z faktami, ujawnionymi w następstwie, że nic tu nie może podlegać ani rewizji, ani sprawdzeniu.

One Response to “Materialistyczne pojmowanie dziejów cz. 1”
  1. Reklama says: