Materialistyczne pojmowanie dziejów cz. 7

Walkę klasową prowadzą ze sobą nie tylko bogacze i biedacy; można by przytoczyć szereg przykładów bardzo ostrych starć między robotnikami a włościanami, między przemysłowcami a właścicielami ziemskimi.

Socjaliści rosyjscy mieli – wskutek wiecznej dyskusji marksistów i tzw. narodników i konieczności odpowiedzi na absorbujące ostatnich pytanie, co to jest „włościaństwo pracujące”, z pojęciem klasy wyjątkowo dużo kłopotu. Suworow dał określenie następujące, akceptowane poniekąd urzędowo przez obóz marksistów (socjalnych demokratów):

„Klasa, to społeczno-gospodarcza kategoria ludzi, związanych rolą jednakową w wytwarzaniu i przywłaszczaniu wartości, a zatem i wspólnością interesów gospodarczych”.

Tu znowuż wracamy nieoczekiwanie do ujęcia fizjokratów. Klasa przestaje być, jak u Marksa, kategorią historyczną; moment antagonizmu i walki znika. Z tezy Suworowa wynika, że społeczeństwo socjalistyczne byłoby także klasowym, bo i w nim spotykamy „przywłaszczenie wartości” dla użytku osobistego.

Obydwa przykłady podane dowodzą, jak trudno myśleć ściśle, o ile się zapomina o postulacie elementarnym logiki, by każde określenie pojęcia było dokonywane przez rodzaj i cechę odróżniającą.

One Response to “Materialistyczne pojmowanie dziejów cz. 7”
  1. Reklama says: