Materialistyczne pojmowanie dziejów cz. 8

Rzecz ciekawa, że sformułowanie moim zdaniem najlepsze i odpowiadające duchowi marksizmu, co zresztą przyznaje i Bernstein, zaproponował uczony, nie przyznający się do szkoły marksowskiej, aczkolwiek jej w wielu punktach pokrewny. Jego ujęcie brzmi:

„Klasa jest grupą społeczną (rodzaj), której członkowie znajdują się w tym samym położeniu gospodarczym w stosunku do społecznego procesu przyswajania sobie przez jedne grupy społeczne pracy dodatkowej grup innych i wskutek tego mają wspólnych antagonistów i wspólne interesy gospodarcze w procesie gospodarstwa społecznego (cecha odróżniająca)”.

Na plan pierwszy występuje zatem moment sprzeczności klasowych, walki. Mamy określenie, które z jednej strony pozwala odróżnić klasę od wszelakich pozostałych grup społecznych, zawodowych, „pracujących”, „posiadających” itp., częściowo się z niemi pokrywając, częściowo krzyżując, z drugiej zaś umożliwia używanie samego pojęcia, jako kategorii historycznej, zastosowalnej do badania społeczeństw typu swoistego, społeczeństw, opartych na pracy najemnej.

One Response to “Materialistyczne pojmowanie dziejów cz. 8”
  1. Reklama says: